เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ อบจ.
 
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_54IMG_2554.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_53IMG_2618.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_53IMG_2524.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_53IMG_2594.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_53IMG_2514.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_52IMG_2515.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/4309_images_18_02_2021_10_53_52IMG_2568.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 18 ก.พ. 2564 10:52:32    อ่าน (000056)
             วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด อบจ. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำงานตามนโยบายผู้บริหารชุดใหม่โดยมุ่งเน้นการสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลักและการบริการสาธารณะเป็นสำคัญ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป